Architektur/Internationalisierung
Workshop Tongji 2016 © KOEN, TU Graz
Workshop Brijuni 2016 © IStBau, TU Graz